Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Misyon Vizyon

MİSYON

Misyonumuz alanında sorumluluk sahibi, eğitim-öğretim ve araştırma kaynaklarını ülkemiz yararına en etkili şekilde kullanan, bilimsel araştırmalarla toplumun gelişen sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilen, etik değerlere, akademik düşünceye, kalite standartlarına ve evrensel ölçütlere uygun çalışmalar yürüten, uzmanlaştığı alan itibariyle üstün başarılı, rekabetçi ve üretken özellikte bilim insanları yetiştirmektir.

VİZYON

Sağlık Bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası alanda sürekli söz sahibi olan, gelişen ve değişen dünya koşullarında sağlık bilimleri alanına sürekli yenilikçi bir yaklaşım getiren, lisansüstü düzeydeki özgün ve yaratıcı çalışmalarla ulusal, toplumsal ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, yetiştireceği üstün nitelikteki akademisyen ve araştırmacılar ile ulusal ve uluslararası alanda saygın ve söz sahibi bir eğitim kurumu olmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Üniversitemiz misyon, vizyon ve stratejik plan doğrultusunda; uluslararası standartlarda nitelikli araştırmalar yapan, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet işlevlerini nitelikli bir şekilde gerçekleştirmeye çalışan, ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olarak yaptığı araştırmalarla bölgenin ve ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayan, sanayi- üniversite iş birliği içerisinde projeler yürüten, topluma ve çevreye duyarlı olan, sürekli gelişim ve yenilikçiliği benimseyen, iç ve dış paydaşların kalite süreçlerine katılımını sağlayarak tüm paydaşların memnuniyetini yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen, yasal ve diğer tüm şartlara uyumu ve kendini sürekli iyileştiren bir kalite yönetim sistemini taahhüt eder.

DEĞERLERİMİZ

  • Misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken liyakat ve adalet esaslarına göre hareket eder.
  • Düşünce ve ifade özgürlüğüne önem verir. 
  • Faaliyetlerine bilimsellik ve çağdaşlık yön verir. 
  • Birimlerinde kalite sistemlerini oluşturarak, güvenirliğini ortaya koyar. Tüm iş ve işlemlerinde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesini temel alır. 
  • Tüm paydaşlarının her alanda yönetim süreçlerine aktif katılımcılığına önem verir
  • Girişimcilik faaliyetlerini destekler. 
  • Donanımlı bireyler yetiştirmek için öğrenci odaklı bir yaklaşım izler. 
  • Her türlü iş ve işlemlerinde etik değerlere bağlıdır. 
  • Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirir.