YÜKSEKLİSANS PROGRAMLARI

 

Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalı

-Veterinerlik Biyokimyası Tezli Yüksek Lisans Programı 

 

 AKADEMİK KADRO

 • Doç. Dr. Hüseyin Serkan EROL
 • Prof. Dr. Özgür KAYNAR
 • Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN
 • Doç. Dr. Osman Sabri KESBİÇ
 • Dr. Öğr. Üyesi Sedat GÜLTEN

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

-Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı (Physical education and sports master's program with thesis)

AKADEMİK KADRO

 • Prof. Dr. Bilgehan BAYDİL
 • Doç. Dr. Ayşe Feray ÖZBAL (ANABİLİM DALI BAŞKANI)
 • Doç. Dr. Tolga ESKİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Özlem ALAGÜL
 • Dr. Öğr. Üyesi Arıkan EKTİRİCİ

 

 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

-Tıbbi Mükrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (MEDICAL MICROBIOLOGY)

AKADEMİK KADRO

 • Prof. Dr. Muammer KİRAZ (ANABİLİM DALI BAŞKANI)
 • Dr.Öğr.Üyesi Enis Fuat TÜFEKCİ

 

 

 

Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu

Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı

- Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (MOVEMENT AND TRAINING MASTER'S WITH THESIS)

AKADEMİK KADRO

 • Doç.Dr.Üyesi V.VOLKAN GÜRSES (ANABİLİM DALI BAŞKANI)
 • Prof.Dr. BİLGEHAN BAYDİL
 • Doç.Dr.Defne ÖCAL KAPLAN
 • Dr.Öğr.Üyesi Binnur ÇELEBİ
 • Doç.Dr. A.ERDEM CİĞERCİ
 • Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KEREM
 • Dr.Öğr. Üyesi Bayram CEYLAN

 

 

Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Dersleri ve İçerikleri

Sıra No

Ders Kodu

Ders içeriği

Seç/Zr

AKTS

Teori

Uyg.

Kredi

1

HAB 501

Antrenman Bilimi          

Dersin amacı; öğrencilerin, antrenman biliminin doğuşu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak; neden bir bilim dalı olduğu; antrenman teorisi ve antrenmanın temel ilkeleri gibi temel kavramların tanımalarını, antrenman yüklenmeleri sonucunda organizmada ortaya çıkan stres, yorgunluk ve toparlanma gibi etkilerinin derinlemesine irdelemelerini, performans gelişimi için oluşturulacak antrenman planlamasında, yüklenme dinlenme ilişkisinin kurulabilmesi sonucunda antrenman bölümleri, mikro, makro, yıllık planlarının hazırlayarak; planlarda farklı düzenlemelerin antrenman etkisini nasıl değiştirdiğini; antrenmanın özel olma, yüklenme-yorgunluk-uyum, geriye dönüş, giderek artan yüklenme, alternatif yüklenme ve bireysellik ilkeleri içerisinde öğrenmelerini, yapılandırılmaları gibi kavram ve becerilerini güncel literatür desteği ile kavratmaktır. 

ZR

7,5

3

0

3

2

HAB 502

Egzersiz Fizyolojisi

Dersin amacı; öğrencilere insan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve sistemlerin fizyolojisi; İnsan organizmasının fiziksel eforlara enerji sistemleri, kısa ve uzun dönemde uyumu, enerji kaynakları ve metabolizmanın düzenlenmesi, antrenmanın fizyolojik temelleri, farklı egzersizlerde iskelet kası ve egzersize adaptasyonları; hareketin nöral kontrolü; endokrin sistemin akut ve kronik egzersize yanıtları konularını güncel literatür desteği ile kavratmaktır. 

ZR

7,5

3

0

3

3

HAB 503

Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri

Dersin amacı; öğrencilerin bilimsel araştırma projelerini, yüksek lisans tezi çalışmalarına ve ulusal, uluslararası arenada kabul görecek nitelikte makale hazırlamalarına destek olmak amacıyla zorunlu olarak verilecektir. Bu derste spor bilimleri alanında bilimsel araştırma yöntemlerinin temel kavram,  başlıca araştırma tür, yöntem ve modellerini, araştırmada problemi, yöntemi, bulgu, yorum, sonuç ve önerilerin ortaya konulmasında izlenecek yolların kavranması, uygun istatistiklerin seçimi konularını derinlemesine irdelenerek araştırma önerisi ve rapor hazırlama tekniklerinin öğretimini içerir.

ZR

7,5

3

0

3

4

HAB 597

Seminer             

Dersin amacı; yüksek lisans öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir.

ZR

7,5

0

0

0

5

HAB 598

Uzmanlık Alan Dersi

Dersin Amacı, lisansüstü öğrencinin tez çalışmasına rehberlik eden, tez projesi ile ilgili, öğrencinin bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlayan; öğrencinin aldığı lisansüstü programdaki zorunlu ve seçmeli ders konularının içeriğinden farklı olan bir hazırlık dersidir.

ZR

0

0

0

0

6

HAB 599

Tez Çalışması

Ders kapsamında öğrenciler, danışmanları yönetiminde ve denetiminde; “Hareket ve Antrenman Bilimleri” alanıyla ilgili güncel konuları, yerli, yabancı üniversite ve araştırma geliştirme kurumlarındaki çalışmaları inceleyerek, bu konularda araştırmalar yapması ve yapacakları çalışmaları kendi enstitümüz ve çevremizle karşılaştırarak, kendi çözüm geliştirme önerileriyle “Özgün Tez” hazırlanması amaçlanmaktadır.

ZR

60

0

0

0

7

HAB 504

Antrenman Planlaması

Dersin amacı; öğrencinin, farklı spor dallarının gerekliliklerini göz önünde bulundururarak günlük, haftalık, aylık, yıllık ve daha uzun süreli antrenman yapılarının planlama ilkesi içerisinde ele alarak, konuyla ilgili bilimsel sonuç ile yaklaşımlara bağlı antrenmanların düzenlenmesini öğrenmeleridir.

SEÇ

7,5

3

0

3

8

HAB 505

Antrenman Bilimlerinde Laboratuvar ve Alan Testleri

Dersin amacı; öğrencinin, antrenman planlama ve performans arttırma amaçlı hazılayacağı antrenman planlarında, antrenman etkisinin kontrolü, egzersiz şiddetini ve yüklerinin seçilmesi, planların amaçlanan hedeflere yönelik olarak yönlendirilmesi gibi amaçlar ile laboratuvar ve sahada uygulanan fiziksel, fizyolojik ve performans testlerinin yöntem, protokol ve uygulama yollarını öğrenmesidir.

SEÇ

7,5

3

0

3

9

HAB 506

Ağırlık Çalışmaları Ve Vücut Geliştirme

Dersin amacı; öğrencilerin bireysel sporlar ve takım sporlarında kuvvet performansının geliştirilmesi amaçlı uygulanacak günlük, haftalık, aylık, yıllık kuvvet antrenman programlarının bilimsel literatüre bağlı güncel araştırma sonuçlarında kuvvet antrenmanın fizyolojik etkilerinin kavranarak hazırlanması ve yöntemlerin öğretilmesidir.

SEÇ

7,5

3

0

3

10

HAB 507

Antrenman Pratiği Ve Testler

Dersin amacı; öğrencinin performans geliştirmek amacıyla hazırlanan antrenman programının takibi ve kontrolü amacıyla uygulanan fizyolojik ve performans testleri sonucunda elde edilen verilerin değerlendirerek yorumlanması ve uygulamada kullanımının öğrenmesini.

SEÇ

7,5

3

0

3

11

HAB 508

Antrenmanın Fizyolojik Etkileri

Dersin amacı; öğrencinin hareket ve antrenman bilimlerinde alan uygulamalarında kullanılan dayanıklılık, kuvvet, sürat ve esneklik özelliklerini geliştirmeye yönelik farklı antrenman yaklaşımlarını öğrenmek ve sportif performansın en üst seviyeye çıkarılması amacıyla kullanılan çeşitli antrenman uygulamalarına vücudun gösterdiği fiziksel ve fizyolojik adaptasyon süreçlerini kavramasını sağlamaktır.

SEÇ

7,5

3

0

3

12

HAB 509

Egzersiz Fizyolojisinde Özel Çalışmalar

Bu dersin amacı; öğrenciye farklı çevresel koşullarda egzersiz sırasında oluşan yorgunluğun fizyolojik nedenlerini irdeleyerek egzersize insan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve sistemlerin akut ve kronik yanıtlarını, kronik egzersize uyumlarının solunum, dolaşım, nöral ve endokrin gibi fizyolojik sistemlerinin verdiği yanıtlar konularını güncel literatür desteği ile kavratmaktır.

SEÇ

7,5

3

0

3

13

HAB 510

Fitnes Programları Planlama İlke ve Yöntemleri

Bu dersin amacı; öğrencilere fitnes programlarının temel unsurlarını öğretmek ve farklı popülasyonlara göre (çocuk, genç, kadın, yaşlı) bireylerin antrenman programının amaçlarının ve bölümlerinin periyotlanması ile fitnes antrenmanı sonucu bireysel adaptasyon ve tepkilerinin değerlendirme yöntemlerini kullanılan laboratuvar ve alan testlerini, bu testlerin uygulama ve yorumlamasını, bireylerin fiziksel uygunluk özelliklerine ve amaçlarına göre egzersiz programlaması uygulamak, sonuçlar doğrultusunda yeniden program yazma ve sağlıklı olma yöntemlerini güncel literatür desteği ile kavratmaktır.

SEÇ

7,5

3

0

3

14

HAB 511

İskelet Kası Fizyolojisi ve Egzersizin Etkileri

Bu dersin amacı; öğrencilere farklı biçimde ve sürede uygulanan egzerizlerin kas fizyolojisi ve biyokimyası ve moleküler biyolojisi üzerinde gerçekleştirdiği akut ve kronik etkleri güncel literatür desteği ile kavratmaktır.

SEÇ

7,5

3

0

3

15

HAB 512

Kalp Dolaşım Sistemi Fizyolojisi ve Egzersizin Etkileri

Bu dersin amacı; öğrencilere farklı biçimde ve sürede uygulanan egzerizlerin kalp ve dolaşım sistemi üzerinde fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler düzeyde gerçekleştirdiği akut ve kronik etkleri güncel literatür desteği ile kavratmaktır.

SEÇ

7,5

3

0

3

16

HAB 513

Kondisyon Antrenmanı

Bu dersin amacı; öğrencilere kuvvet, sürat, dayanıklılık, hareketlilik ve esneklik gibi temel motorik özelliklerin teorisinden yola çıkarak, kondisyon antrenman programını takım ve bireysel sporlar için hazırlanmak ve uygulanmak için temel özelliklerinin kavranma ve güncel literatür desteği ile irdelenmesini sağlamaktır.

SEÇ

7,5

3

0

3

17

HAB 514

Takım Sporlarında Özel Ağırlık Çalışmaları

Dersin amacı; öğrencilerin bireysel sporlar ve takım sporlarında kuvvet performansının geliştirilmesi amaçlı uygulanacak günlük, haftalık, aylık, yıllık kuvvet antrenman programlarının bilimsel literatüre bağlı güncel araştırma sonuçlarında kuvvet antrenmanın fizyolojik etkilerinin kavranarak hazırlanması ve yöntemlerin öğretilmesidir.

SEÇ

7,5

3

0

3

18

HAB 515

Spor Bilimlerinde Literatür İzleme ve Makale İnceleme

Bu dersin amacı; öğrencilere çalıştıkları alanda yapacakları bilimsel araştırma projeleri ve tamamlamak zorunda oldukları yüksek lisans tezi çalışmalarına destek olmak ve uluslararası arenada kabul görecek nitelikte bilimsel makale yazım kuralları hakkında teorik ve uygulamalı deneyim kazanmalarını; ayrıca bu husustaki etik değerlere sahip olmalarını sağlamaktır.

SEÇ

7,5

3

0

3

19

HAB 516

Spor Sağlık Bilimlerinde Performans Testleri ve Reçeteleri

Bu dersin amacı; öğrencilere farklı popülasyonlara göre (çocuk, genç, kadın, yaşlı) egzersiz programlaması yapmayı, fiziksel uygunluğun sağlık ve performans öğelerini ve bunları etkileyen faktörleri, fiziksel uygunluk değerlendirmesi öncesinde kullanılan sağlık ve risk faktörü değerlendirmelerini, fiziksel uygunluğun değerlendirmesinde kullanılan laboratuar ve alan testlerini, bu testlerin uygulama ve yorumlamasını, bireylerin fiziksel uygunluk özelliklerine ve amaçlarına göre egzersiz programlaması yapmayı güncel literatür desteği ile kavratmaktır.

SEÇ

7,5

3

0

3

20

HAB 517

Sporda Yetenek Seçimi

Bu dersin amacı; öğrencilere Yetenek ve yatkınlık kavramının tanımı, yetenek seçimi ve araştırmasına yönelik ön şartlar, bireysel ve takım sporlarında yetenek seçimi ilkeleri, uygulama örnekleri, bilimsel ve uygulama alanındaki deneyim birikimleri, yetenek seçimi için çagdaş model örneklerin değişik örneklemelerini güncel literatür desteği ile kavratmaktır.

SEÇ

7,5

3

0

3

21

HAB 518

Egzersiz Ve Yaşlanma

Bu dersin amacı; öğrencilere egzersizin yaşlanma sürecinde olumlu etkilerini egzersiz fizyolojisi konularından olan hücre fizyolojisi, sinyal iletimi, enerji sistemleri, farklı egzersizlerde enerji kaynakları ve metabolizmanın düzenlenmesi; iskelet kası ve egzersize adaptasyonları; hareketin nöral kontrolü; endokrin sistemin yanıtları ve yaşlanma hakkında güncel literatür desteği ile kavratmaktır.

SEÇ

7,5

3

0

3

22

HAB 520

Spor Bilimlerinde İstatistik

Bu dersin amacı; öğrencilerine branşa yönelik, sporcularının ve rakibin fiziksel, teknik ve taktik niteliklerinin elde edilmesi, bireysel ve takım halindeki değerlerin karşılaştırılma becerilerinin kazandırılması, ayrıca bu verileri bilimsel ortamda işleyebilme gibi gerekli; Analiz araçları, Yöntemleri, Gözlem, Verilerin elde edilmesi, Sınıflandırılıp Gruplandırılması, Tablolaştırılması, Grafiklerle İfade edilmesi, Elde edilen veriler ile ilgili bazı istatistiki işlemler, İşlem sonuçlarının yorumlanması konularını vermektir.

SEÇ

7,5

3

0

3

23

HAB 521

Sporda Beceri Öğrenimi

Bu dersin amacı; Öğrencilere, Öğrenme sırasında organizmada oluşan psişik ve fizyolojik süreçlerle birlikte becerinin edinilmesi için gerekli Beceri Tanımı Özellikleri (Hareket tanımı ve özellikleri, Beceri ve hareket farkları, Beceri çeşitleri, Hareket ve çeşitleri, Beceri ve hareket ilişkisi, Hareketin Nörofizyolojisi), Bellek ve bellek Kuramları, Motor Bellek, Hatırlama ve Unutma, Algılama ve Özellikleri, Bireysel Ayrılıklar Yetenek ve Kapasite, Beceri Öğrenimi Açısından Dikkat, Feedback, feedback kuramları ve Feedbackin Özelliği, KR ve KP, Reaksiyon Zamanı, Karar Verme Mekanizması gibi konuları vermektir.

SEÇ

7,5

3

0

3

24

HAB 522

Sporcu Beslenmesi

Bu dersin amacı; sporcu beslenmesindeki temel uygulamalar ile spor dalına özgü enerji-besin öğesi, sıvı gereksinimleri, egzersiz öncesi, sırası ve sonrasında beslenmede, yeme bozukluklarında, egzersize bağlı anemi konularını,   sporcu beslenmesinde temel uygulamalar dışında, doping kapsamında yer almayan performansa yardımcı olduğu düşünülen bazı besin suplementlerinin ve uygulamalarının etkilerini güncel literatür desteği ile kavratmaktır.

SEÇ

7,5

3

0

3

25

HAB 523

Spor Sakatlıklarından Korunma ve Rehabilitasyon

Bu dersin amacı; Sporun kaçınılmaz bir sonucu olan travma ve spor yaralanmalarının önlenme potansiyelinin kavratılması ve spor yaralanmalarından korunmada dikkat edilmesi gereken faktörler, Ayrıca mümkün olan en kısa süre içerisinde sporcuları yaralanma öncesi seviyedeki fonksiyona ya da performans düzeyine ulaştırmak olarak tanımlanan Spor Rehabilitasyonunu literatür desteği ile kavratmaktır.

SEÇ

7,5

3

0

3

26

HAB 524

Kronik Hastalıklar ve Egzersiz

Bu dersin amacı; Fiziksel aktivite ile önlenebilen kronik hastalıklar ve kronik hastalığı olan kişilerde egzersizin nasıl tedavi amaçlı kullanılabileceği kavratmak ve Tip-2 diyabet, Hipertansiyon, Kardiyovasküler hastalıklar, Kanser vb. hastalıklar ile egzersiz ilişkisini öğretmektir.

SEÇ

7,5

3

0

3

27

HAB 525

Futbol ve Antrenman

Bu dersin amacı; Futbola yönelik motorik özellikleri geliştirecek antrenman yöntemlerinin kavratılması ve futbol antrenman yöntemlerinde yeni yaklaşımları öğretmektir.

SEÇ

7,5

3

0

3