Başkan

Doç. Dr. Elif DOĞAN

Üyeler

Prof. Dr. Bilgehan BAYDİL

Doç. Dr. Hüseyin Serkan EROL

Dr.Öğr. Üyesi Enis Fuat TÜFEKÇİ