Başkan

Doç.Dr. Orhan ÇORUM

Üyeler

Prof. Dr. Mehmet TOPAL

Doç. Dr. Bilgehan BAYDİL

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Serkan EROL