Başkan

Prof. Dr. Bülent KILIÇOĞLU

Üyeler

Prof. Dr. Mehmet TOPAL

Doç. Dr. Bilgehan BAYDİL

Dr. Öğr. Üyesi Orhan ÇORUM

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Serkan EROL