Doç. Dr. Orhan ÇORUM             Başkan

Prof. Dr.Nilay ÇÖPLÜ                 Üye

Doç. Dr. Veli Volkan GÜRSES    Üye