ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

- Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

 

  • Dr.Öğr. Üyesi V.VOLKAN GÜRSES (ANABİLİM DALI BAŞKANI)
  • Prof.Dr. BİLGEHAN BAYDİL
  • Doç. Dr. Defne ÖCAL KAPLAN
  • Dr.Öğr. Üyesi Binnur ÇELEBİ
  • Dr.Öğr. Üyesi A.ERDEM CİĞERCİ
  • Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KEREM

 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

-Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

  • Prof. Dr. Nilay ÇÖPLÜ
  • Doç.Dr. Muammer KİRAZ
  • Dr.Öğr. Üyesi Enis Fuat TÜFEKÇİ