VETERİNERLİK BİYOKİMYASI ANABİLİM DALI

Veterinerlik Biyokimyası Tezli Yüksek Lisans Programı 

 • Doç. Dr. Hüseyin Serkan EROL
 • Prof. Dr. Özgür KAYNAR
 • Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN
 • Doç. Dr. Osman Sabri KESBİÇ
 • Dr. Öğr. Üyesi Sedat GÜLTEN

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI

-Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı

 

 • Prof. Dr. Bilgehan BAYDİL
 • Doç. Dr. Ayşe Feray ÖZBAL (ANABİLİM DALI BAŞKANI)
 • Doç. Dr. Tolga ESKİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Özlem ALAGÜL
 • Dr. Öğr. Üyesi Arıkan EKTİRİCİ

 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

- Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

 

 • Doç. Dr. V.VOLKAN GÜRSES (ANABİLİM DALI BAŞKANI)
 • Prof.Dr. BİLGEHAN BAYDİL
 • Doç. Dr. Defne ÖCAL KAPLAN
 • Doç. Dr. Onur Mutlu YAŞAR
 • Dr.Öğr. Üyesi Binnur ÇELEBİ
 • Doç. Dr.  A.ERDEM CİĞERCİ
 • Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KEREM
 • Dr. Öğr. Üyesi Bayram CEYLAN

 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

-Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

 • Prof.Dr. Muammer KİRAZ (ANABİLİM DALI BAŞKANI)
 • Dr.Öğr. Üyesi Enis Fuat TÜFEKÇİ