YÖK Yürütme Kurulu’nun 13/05/2020 tarihli toplantısında lisansüstü tezler ile makale , kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli, lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırılmıştır.
Bu karara uygun olarak öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerin ORCID numarası almaları gerekmektedir. ORCID numarası alma yardım dökümanına erişmek için tıklayınız.